Opkomende dierziekten in 2012, wat gaan we doen?

januari 1, 2012 § 5 reacties

Er zijn een aantal nieuwe dierziekten in opkomst; 2012 wordt wat dat betreft een spannend jaar voor de diergezondheid EN de volksgezondheid. We lopen eigenlijk al achter de feiten aan, na Vogelgriep, Blauwtong en Q-koorts, zijn we nu overvallen door het zgn. Schmallenbergvirus en rukt het WestNijlvirus op vanuit Zuid-Europa. WestNijlkoorts komt als ziekte voor bij vogels, paarden en mensen! Deze ziekte is al aanwezig in Zuid-Frankrijk, Italie en is recent ook in Oostenrijk gesignaleerd. Wij zijn niet gevrijwaard van opkomende dierziekten en moeten ons daarop voorbereiden. Overdracht en overwintering van vectoren/insecten, zoals muggen, teken en knutten, maken steeeds meer kans door globalisering, internationaal transport van dieren EN mensen, opwarming van de aarde, warmere winters, meer natte natuur en ruimte voor in het wild levende dieren. Maar ook intensivering van de veehouderij en aanpassing van de ziektekiemen zelf spelen een wezenlijke rol bij opkomende dierziekten. Veehouders zijn als eersten betrokken bij deze dierziekten; zij ondervinden de economische gevolgen en sociale gevolgen rechtstreeks in hun portemonnee en in hun gezin. De schade is groot bij een nieuwe uitbraak, denk maar eens aan de kosten van bestrijding/ruiming van dieren, handel/exportbelemmeringen EN het verlies van consumentenvertrouwen, twijfels over de voedselveiligheid/hygiene. Meer dan 75% van de opkomende dierziekten zijn bovendien zoonosen, dus ziekten die op mensen kunnen worden overgedragen. Zorgen voor de diergezondheid is dus ook zorgen voor de volksgezondheid! VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN, maar hoe? Veehouders en dierenartsen hebben een sleutelpositie om deze dierziekten te voorkomen; hygienemaatregelen en bioveiligheid dienen op het bedrijf toegepast te worden en de dierenarts is daarbij de belangrijkste adviseur. Samenspel tussen veehouder en dierenarts is van groot belang voor het vroegtijdig opsporen van nieuwe dierziekten. Goede informatie en bijscholing, zowel voor veehouders, als voor dierenartsen is geen overbodige luxe. Er is grote behoefte aan een juiste,multidisciplinaire aanpak en een efficiente, landelijke samenwerking tussen dierenartsen EN huisartsen om opkomende dierziekten in 2012 te bestrijden. Wat mij betreft Europa met grenzen als het over deze dierziekten gaat, want naast bovengenoemde dierziekten zijn ook (Afrikaanse) Varkenspest, Paardenpest, Riftdalkoorts, KrimCongokoorts en opnieuw Mond&Klauwzeer gesignaleerd aan de toegangspoorten van Europa. Wat gaan we in 2012 doen om opkomende dierziekten te voorkomen of de verspreiding ervan te beperken?

Advertenties

Alle signalen rondom volksgezondheid serieus nemen

augustus 25, 2011 § Een reactie plaatsen

De ervaringen en (negatieve) publiciteit van afgelopen maanden, maken duidelijk dat we alle signalen en twijfels rondom onze VOLKSGEZONDHEID serieus moeten nemen. Kijk de berichtgeving en de opmerkingen in de dagbladen en op radio/t.v. van de afgelopen tijd maar na: onze gezondheid is en blijft zorg (angstfactor) nummer 1 en dat zal nog lang zo blijven. De vakbladen stonden vol van de eventuele ¬†ziekteverwekkers en de reacties op radio/t.v. logen er niet om; een willekeurige opsomming met MRSA, EHEC, Q-koorts, Spaanse griep en ESBL in relatie tot o.a.diersoort/gewas, land van herkomst, schaalgrootte, fijnstofuitstoot en antibioticagebruik. Al deze signalen moeten we als agrarische sector actief oppakken of weten te weerleggen. De landbouw kan daarbij dankbaar gebruik maken van de deskundigheid EN van de media-uitstraling van professoren als Osterhaus (Rotterdam) of Knaben (Utrecht); een permanent team van deskundigen met mondige woordvoerders moet de eerste stap zijn. Maar ook gedegen onderzoek met GGD’s, openheid naar de medische wereld en informatiebijeenkomsten voor de burgers. Maak daarbij ook dankbaar gebruik van de social media om boeren en burgers goed en snel te informeren! ¬†Een partij voor de Volksgezonheid zou anders maar zo opgericht kunnen worden in Nederland en (nog) meer kiezers trekken dan de partij voor de Dieren of de 50+ partij.

Waar ben ik?

Je bekijkt artikelen getagd met volksgezondheid voor Boerenlog.

%d bloggers liken dit: