Wees zuinig op je eigen voedsel!

oktober 4, 2011 § Een reactie plaatsen

Nu ik wat vaker in Centraal-Europa kom, met name in Hongarije, kan ik gerust stellen: “Wees zuinig op je eigen voedsel” of zorg dat we ons eigen voedsel blijven produceren. De politiek wordt wel erg labiel als een belangrijk gedeelte van het dagelijkse eten via de supermarkten komt en dan vanuit het buitenland. Juist ketens als Profi, Metro, Aldi, Lidl, Tesco en Pennymarkt zorgen in met name Hongarije vanuit het buitenland voor het verse eten; de locale supermarkten hebben weinig vers te bieden uit het eigen binnenland. De productie van verse groenten, fruit, vlees en zelfs zuivel is verre van zelfvoorzienend;  Hongarije kan niet eens meer alle inwoners van Boedapest zelf voeden. Stel je eens voor dat wij onze landgenoten in de Randstad niet eens meer kunnen voorzien van verse groenten en vlees. Wat zal er dan van ons democratische, politieke klimaat overblijven EN wat zullen we dan onze boeren weer gaan waarderen. Gelukkig zitten we in Nederland en in West-Europa (nog) niet in dit doemscenario; we moeten daarom onze boeren en tuinders blijven koesteren als voedselproducenten. Voedsel blijft nummer 1 en natuurbeheer op nummer 2 of 3, want de bedrijfsontwikkeling moet wel door blijven gaan. Vraag maar aan de Hongaren hoeveel natuur ze hebben en wat ze ermee doen; er komt zelfs dagelijks natuur bij door de enorme verschraling van de grond door een groot TEKORT aan mest. De veestapel is meer dan gehalveerd de afgelopen jaren en er is geen mest meer om op het eigen land te brengen. De puszta (vergelijk onze vroegere, arme peelgrond) breidt zich zienderogen uit en er is geen kip of varken meer te bekennen. Wel nog een verdwaalde os met grote horens als symbool van het vroegere en weer hedendaagse Hongarije, zoals ik net op de vakbeurs in Boedapest geleerd heb. Veel ruimte voor zeldzame huisdieren, weinig aandacht voor de professionele veehouderij, maar wel een Aldi of Lidl om de hoek!

Advertenties

Van VarkensVandaag naar VarkensMorgen

september 17, 2011 § 1 reactie

De laatste weken is er veel publiciteit rondom de varkenssector en over de varkensbedrijven zelf. Veelal positieve publiciteit aangejaagd door VarkensVandaag en door StapindeStal (VarkensinZicht), maar ook af en toe een negatief geluid, meestal afkomstig van consumentenorganisaties. Zie bijvoorbeeld het suggestieve verhaal van Sjoerd van de Wouw, campagneleider bij Wakker Dier, zoals gepubliceerd op onze website http://www.boer-en-co.nl en eerder in het Eindhovens Dagblad. Als jullie willen reageren op dit artikel, hebben jullie nu de kans om eventuele  onwaarheden uit de wereld te helpen of nieuwe suggesties te doen! Maar laten wij zelf ook kritisch blijven over onze eigen sector en zo snel mogelijk slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Met of zonder medewerking van de Retail zullen wij stappen moeten zetten op het gebied van Planet en People, natuurlijk zo dat er Profit uitkomt. Dus economisch verantwoord ondernemen, rekening houdend met het milieu en het landschap EN met het welzijn van dieren en mensen.  Van VarkensVandaag naar VarkensMorgen, van de huidige veehouderij naar een toekomstgerichte veehouderij, door de commissie Van Doorn terecht “zorgvuldige” veehouderij genoemd. Geen discussie meer over het gebruik van antibiotica en geen risico’s meer voor de volksgezondheid, zijn de grootste uitdagingen op korte termijn. Maar op middellange termijn ook zaken als gesloten mineralenkringloop, verantwoord grondstoffengebruik , slimme mestverwerking en nieuwe stalconcepten, die beter in het landschap passen. Kortom volop werk aan de winkel voor de sector zelf. Niet alleen in de varkenshouderij, ook in de pluimveehouderij en de melkveehouderij moeten nog stappen gezet worden en kunnen samen met de Retail slagen gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. De wil is er al vandaag bij de veehouders, nu nog de weg naar morgen samen met de burgers!

Reclame-offensief voor vlees en de veehouderij

augustus 7, 2011 § Een reactie plaatsen

In de vakantieperiode lijkt er wel een reclame-offensief te zijn tegen het consumeren en produceren van vlees. Organisaties als Wakker Dier, Dier&Recht en Varkens in Nood verdringen zich in de dagbladen met persberichten en advertenties, waarbij ze de consumptie van vlees aan de kaak stellen.
Maar zich ook zeer kritisch uitlaten over de produktiewijze van dit vlees en de omstandigheden, waarin de dieren leven. Ja, u leest het goed, hierbij wordt een rechtstreekse verbinding gelegd tussen het eindprodukt VLEES en betrokken sector, de VEEHOUDERIJ. Dus tussen het uiteindelijke voedsel in de winkels en de voedselproducenten zelf! En dat is op zich een goede zaak, want de consumenten mogen juist weten, waar het vlees vandaan komt en hoe het vlees geproduceerd wordt (maar dan op een eerlijke manier). Dit geldt natuurlijk ook voor zuivel en eieren; leg de verbinding tussen ons dagelijks voedsel en betrokken voedselproducenten/veehouders via de aanpak van eerlijk/heerlijk voedsel. Laat de veehouders zien achter ons dagelijks voedselpakket en maak duidelijk hoe deze veehouders omgaan met hun dieren en hun omgeving. Dit is een uitgelezen kans voor de (vlees)verwerkende industrie en kan uitmonden in positieve reclame voor VLEES en de VEEHOUDERIJ tijdens de volgende vakantieperiodes.

INNOVATIE met nieuwe stalconcepten

juli 20, 2011 § 1 reactie

Er is volop beweging met nieuwe stalontwerpen in de veehouderij, zowel op het gebied van ammoniakemissie, als op het gebied van dierenwelzijn. Prachtige nieuwe concepten, met hoge welzijnswaarde en hoge landschappelijke waarde. Een lust voor het oog, een lust voor de dieren en hopelijk ook voor de portemonnee van de boer en zijn gezin. Maak van deze stalconcepten slimme vlees-, eieren- of zuivelconcepten en bereken de extra kosten door aan de consument; de Rondeelstal is daar een goed voorbeeld van. Laat ook de retailer meebetalen aan deze nieuwe stalontwerpen en maak de consument duidelijk waar dit vlees, deze eieren of deze zuivelproducten vandaan komen. Oftewel “meekijklandbouw” in optima forma ook wel Label Boer genoemd op de nieuwe website Boer-en-Co. Dat is pas echt INNOVATIE; de meeropbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan die boeren, die ook meerkosten maken voor betere huisvesting en een beter stalklimaat.  Dus mooiere en betere stallen voor de dieren, maar vooral ook een hogere marge voor de hardwerkende boer en boerin. En daarmee ruimte om te ondernemen voor de veehouderijsector in ons drukke land, vol met meekijkende burgers.

LEI-onderzoekers IN ZICHT, boeren UIT ZICHT

juli 15, 2011 § Een reactie plaatsen

LEI-onderzoekers zijn IN ZICHT en boeren UIT ZICHT en wel met een lijvig rapport van 138 pagina’s. Winkelwaarde 26,75 euro (incl. 6% BTW), Boerenwaarde ?? (excl. veel leesuren). Het ministerie van EL&I is opdrachtgever om te onderzoeken wat er voor nodig is om veehouders ertoe te bewegen om te laten zien hoe zij hun dieren houden. Met zo’n vage vraagstelling is het geen wonder dat LEI-onderzoekers 138 pagina’s nodig hebben om tot hun conclusies te komen! Maar het economisch instituut zelf had zo’n opdracht niet moeten aanvaarden. Meer burgers zullen gaan kijken hoe de veehouder zijn dieren houdt, als de veehouder zelf aanwezig is en betrouwbare toelichting geeft op zijn bedrijf en de volgende schakels in de keten. En meer veehouders zullen inzichtelijk maken hoe zij hun dieren houden, als geinvesteerd wordt in voorlichting aan en professionalisering van veehouders. Jongens, jongens, wat een “wetenschappelijke” conclusies! Waarom is zo’n lijvig rapport als VEE IN ZICHT nodig van ons belastinggeld? Betrokken onderzoekers hadden beter de tijd en energie kunnen stoppen in het vraagstuk van de lage, zeg maar gerust, slechte opbrengstprijzen voor de veehouders. Want zonder profit geen duurzame veehouderij en zonder duurzame veehouderij uberhaupt geen toekomst voor onze veehouders en dus UIT ZICHT!

Waar ben ik?

Je bekijkt artikelen getagd met veehouderij voor Boerenlog.

%d bloggers liken dit: