Keuzemenu met Kerst: stoppen of doorgaan?

december 18, 2011 § 3 reacties

Stoppen of Doorgaan, zal de afweging zijn in diverse boeren- en tuindersgezinnen. Met name in de varkenshouderij en de glastuinbouw zal Kerst helaas met gemengde gevoelens gevierd worden. Maar troost u, met Stoppen worden er ook keuzes gemaakt en kan het voor u en uw gezin weer een nieuwe start betekenen. Om de pijn te verzachten moet een beeindigingsregeling als structuurmaatregel toch mogelijk zijn in de Benelux, maar dan wel gecombineerd met een goede sloopregeling voor  stal of kas. Want de verkoop van agrarische bedrijven blijft voorlopig moeilijk, ook al is het buurmansgrond! Potentiele kopers zijn afwachtend en banken zijn veel te kritisch qua financiering. Lage opbrenstprijzen, hoge inputkosten en daardoor al jarenlang onvoldoende rendementen nekken de intensieve veehouderij EN de intensieve tuinbouw in heel Europa. Maar vooral het vertrouwen op verbetering is ver te zoeken in de varkens- en tuinbouwsector en vertrouwen is nodig voor herstel van de internationale markten, zeker ten tijde van een financiele crisis. De financiele situatie in met name in de varkenshouderij en de glastuinbouw blijft daardoor zorgelijk de komende tijd. Er zijn nu al veel (gedwongen) stoppers en de verwachting is dat deze trend zich nog doorzet. Voor de gezinnen die voor de vraag van Stoppen of Doorgaan staan, is er een schrale troost. U staat er niet alleen voor; menige vertegenwoordiger of erfbetreder zal zich ook afvragen wat er in hun sector of bij hun bedrijf staat te gebeuren. Lage rendementen bij de boeren en tuinders zullen ook door moeten gaan werken bij het agrarische bedrijfsleven, ook bij de toeleveranciers van voeders en uitgangsmateriaal. ” Gedeelde smart, is halve smart”  of in het Engels  “A problem shared, is a problem halved”, zou ik welgemeend als Kerstgedachte mee willen geven. Nogmaals:  Stoppen is ook ondernemen, want door die keuze is er weer ruimte voor een nieuwe toekomst. En Doorgaan kon wel eens meer negativiteit en verdriet aan de keukentafel geven. Veel sterkte daarom met het kiezen van het juiste keuzemenu, maar bovenal een positieve en inspirerende Kerst toegewenst, namens http://www.boer-en-co.nl en @boerenlog .

Advertenties

OPKOOPREGELING is geen vies woord meer

oktober 26, 2011 § Een reactie plaatsen

Als ik de bladen van de afgelopen weken lees, is het woord OPKOOPREGELING geen vies woord meer. Als structuurmaatregel voor met name zeugenbedrijven is het juist een hele goede oplossing. De varkenssector moet daarin gezamenlijk optrekken om tot een goede beeindigingsregeling te komen voor zeugenbedrijven en dat kan heel goed samen met Belgie. Belgie heeft dezelfde problemen als in Nederland: te veel zeugenbedrijven, die nog moeten omschakelen naar groepshuisvesting en daar geen geld voor hebben. In Europees verband is het ook een hele goede structuurmaatregel om tot minder zeugen en daardoor tot betere prijzen te komen. Liever een warme sanering in de varkenssector, dan nog meer armoede en ellende aan de keukentafel. Niets doen en afwachten is geen optie.  Het bedrijf beeindigen, dus stoppen, is juist ook een keuze en kan voor sommige gezinnen een hele goede zijn. Duidelijkheid en kunnen beslissen in goede en slechte tijden siert de ondernemer en helpt zijn gezin. De diervoederbranche Nevedi en het PVV kunnen daarin gezamenlijk optrekken en de boerenorganisaties/vakbonden ondersteunen om tot een gezamenlijk fonds of regeling te komen. Lukt dit niet op Europees niveau, dan bestaat er altijd nog zoiets als de Benelux en kan er een beroep op betrokken banken gedaan worden. Want met hulp van deze banken is de Benelux de kraamkamer geworden van Europa en kunnen we met dezelfde banken voorkomen dat we met de varkenssector in een sterfhuisconstructie terechtkomen. Warme sanering oftewel planmatig stoppen biedt duidelijkheid voor betrokken varkenshouders, maar ook voor de periferie met toeleverend en verwerkend bedrijfsleven. Dus ook duidelijkheid voor de erfbetreders/adviseurs voor een juiste ondersteuning en advisering op de boerenbedrijven. En natuurlijk voor hun eigen toekomst, want voorspellingen van 50% minder varkensbedrijven en misschien wel 25% minder varkens, hakken erin en vragen juist ook om structuurmaatregelen voor betrokken bedrijfsleven. Op tijd werken aan alternatieven is het beste devies, maar dit vraagt wel inspiratie en lef, om tot innovatie te komen. Zowel in het binnenland, als in het buitenland willen we een gezonde bedrijfstak en liever geen gedwongen ontslagen. Niets doen en afwachten is dus GEEN optie !

Waarom heeft varkensvlees geen A-merk?(deel 2)

oktober 23, 2011 § 5 reacties

Ad Merks

Waarom is XYZ niet de naam van het A-merk varkensvlees? Dus een eerlijk, heerlijk stukje Hollands vlees in het schap? Dat vroeg ik mij af, terwijl mijn zoon deelnam aan een prachtige voetbalclinic met AJAX-jeugdtrainers in Leusden. ” Wij zijn AJAX” en “Kom trainen als een echte AJAX-speler” staat er op de folders en op de vlaggen van AJAX camps&clinics, zoals de organisatie zich noemt. En warempel, iedereen in een AJAX-shirt en het werkt, ook bij de aanwezige ouders. De kinderen worden zo al vroeg gebrainwashed, beter gezegd gevoetwashed als AJAX-fan. Die willen nooit meer anders zien dan die felle rode kleur van AJAX, ook al kom je uit de buurt van Rotterdam of van Eindhoven. “Beleef XYZ en doe mee”; dat moesten we eens met varkensvlees kunnen doen! Een lekker varkenshaasje in felgekleurde bakjes in de snackbar of liever nog in de supermarkt. Met XYZ als merknaam; wat zou de jeugd ervan smullen en wat zou dat de consumptie van varkensvlees ten goede komen. Een stukje XYZ op je bord of een XYZ-knots bij je patat. En dan ook nog eens de link met sport en prestatie leggen, wat willlen we nog meer? Je zou je nog schamen om vegetarisch te zijn of te worden, ook al is het maar 1 dag in de week. En niet te vergeten trotse koks met XYZ op het menu in erkende XYZ-restaurants met 2, sorry AJAX-fans, met 3 sterren op de gevel. Bij deze gedachten vraag ik mij dan toch oprecht af wanneer VION komt met een vleesmerk voor het grote publiek? En waarom VION geen voetbalploeg of uberhaupt sportploeg als sponsor ondersteunt?  Dat zou een mooi onderwerp van gesprek kunnen zijn met VION vanuit de varkenshouders zelf via VarkensVandaag of  VarkensinZicht. Gebruiken wij wel echte merknamen bij ons varkensvlees, zoals Campina bij melk? De enige naam, die ik mij op dit moment kan herinneren is “Encebe Vleeswaren”, maar dat is al lang geleden, dat wij op de Jaarvergadering van de Vee-en Vleescentrale zo’n pakketje uitgereikt kregen in Den Bosch. Als we toen begonnen waren met een echte merknaam voor ons varkensvlees, hoeveel marge zou dat gescheeld hebben in het voordeel van onze varkenshouders nu? Wie het weet, mag het zeggen….EN WIE EEN GOEDE MERKNAAM HEEFT ipv. het verzonnen XYZ mag reageren naar VION (Dumeco/Encebe/Coveco) of rechtstreeks op http://www.boer-en-co.nl/boerenlog en via Twitter @boerenlog. Eet smakelijk en beleef het lekkere varkensvlees!

Varkenshouders blijf aan de praat en ga erop uit!

oktober 11, 2011 § Een reactie plaatsen

Vanaf deze plek wil ik de varkenshouders/sters een hart onder de riem steken, zo vlak voor de vakbeurs in Den Bosch. In deze financieel moeilijke tijd is het juist goed om erop uit te gaan; een dagje uit naar de nieuwe Veemarkthallen met veel “gewillige” erfbetreders of (voer)adviseurs. Blijf aan de praat en vertel met opgeheven hoofd over de situatie op het bedrijf en de consequenties voor het gezin. In goede en in slechte tijden moeten we leren met elkaar te communiceren en op tijd je adviseurs in te schakelen. Het welzijn van de varkens en het welzijn van het gezin mogen genoemd worden in de publieke opinie; laat de consumenten weten hoe slecht de varkensprijzen ervoor staan en wat dat financieel voor het gezin betekent. Juist deze emotie mag getoond worden, niet alleen aan de keukentafel, maar ook op de vakbeurs in Den Bosch en richting de pers. De verkoop van varkensvlees valt al tijden tegen, er hangen te veel varkens boven de markt en er is nog steeds geen opkoopregeling. Het lijkt wel of het woord opkoopregeling niet meer genoemd mag worden; dat er een Europese smet op ligt, terwijl het nu zo hard nodig is om tot een gezonde varkenssector te komen. Want zelfs een positief effect van Kerst of Pasen op de consumptie van varkensvlees is er niet meer te verwachten, volgens de deskundigen althans. Waarom dan niet onder leiding van het PVV tesamen met Nevedi, dus de mengvoederbranche, een warme sanering tot stand te brengen in het voordeel van veel varkenshouders/sters, maar straks ook van betrokken erfbetreders of (voer)adviseurs ? Laat in navolging van Johnny Hogenkamp (@FarmFocus) de varkenssector van zich spreken en zo’n opkoopregeling tot speerpunt maken op de vakbeurs in Den Bosch. Dus ga erop uit en schaam je niet om de financiele was buiten te hangen (want dat is zeker geen vuile was). Wacht niet op de buurman en trek zelf de “stoute” schoenen aan om de consumenten duidelijk te maken, dat er ver onder de kostprijs geproduceerd wordt en dat “kiloknallers” daaarom al uit den boze zijn. Een betere margeverdeling tussen producenten en consumenten, via de retailorganisaties, moet toch haalbaar zijn op middellange termijn, anders blijven er geen varkenshouders/sters over in ons land. En daar mogen we gerust emotioneel over doen!

Van VarkensVandaag naar VarkensMorgen

september 17, 2011 § 1 reactie

De laatste weken is er veel publiciteit rondom de varkenssector en over de varkensbedrijven zelf. Veelal positieve publiciteit aangejaagd door VarkensVandaag en door StapindeStal (VarkensinZicht), maar ook af en toe een negatief geluid, meestal afkomstig van consumentenorganisaties. Zie bijvoorbeeld het suggestieve verhaal van Sjoerd van de Wouw, campagneleider bij Wakker Dier, zoals gepubliceerd op onze website http://www.boer-en-co.nl en eerder in het Eindhovens Dagblad. Als jullie willen reageren op dit artikel, hebben jullie nu de kans om eventuele  onwaarheden uit de wereld te helpen of nieuwe suggesties te doen! Maar laten wij zelf ook kritisch blijven over onze eigen sector en zo snel mogelijk slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Met of zonder medewerking van de Retail zullen wij stappen moeten zetten op het gebied van Planet en People, natuurlijk zo dat er Profit uitkomt. Dus economisch verantwoord ondernemen, rekening houdend met het milieu en het landschap EN met het welzijn van dieren en mensen.  Van VarkensVandaag naar VarkensMorgen, van de huidige veehouderij naar een toekomstgerichte veehouderij, door de commissie Van Doorn terecht “zorgvuldige” veehouderij genoemd. Geen discussie meer over het gebruik van antibiotica en geen risico’s meer voor de volksgezondheid, zijn de grootste uitdagingen op korte termijn. Maar op middellange termijn ook zaken als gesloten mineralenkringloop, verantwoord grondstoffengebruik , slimme mestverwerking en nieuwe stalconcepten, die beter in het landschap passen. Kortom volop werk aan de winkel voor de sector zelf. Niet alleen in de varkenshouderij, ook in de pluimveehouderij en de melkveehouderij moeten nog stappen gezet worden en kunnen samen met de Retail slagen gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. De wil is er al vandaag bij de veehouders, nu nog de weg naar morgen samen met de burgers!

EERLIJK en HEERLIJK Weekend van het Varkensgezin!

september 11, 2011 § 4 reacties

Vers van de pers, het Weekend van het Varken is een EERLIJK en HEERLIJK weekend van het Varkensgezin geworden. Wat een mooie bedrijven en wat een inzet van de varkenshouders/sters en hun kinderen om dit weekend tot een succes te maken. Ik ben benieuwd naar het aantal bezoekers en hun reacties op de bedrijven, maar ik heb zelf genoten van de hedendaagse varkenshouderij. Keurige bedrijven met veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Nette erven met leuke activiteiten voor de kinderen en de buurt. Maar bovenal trotse ondernemers, echte professionals, die hun eigen verhaal willen vertellen over hun varkens en hun keuzes in de bedrijfsvoering. Complimenten ook voor de organisatie van StapindeStal en de begeleiding van de Zichtstallen tijdens dit weekend. Keurig verzorgd en zeker voor herhaling vatbaar; volgende keer graag ook in het Midden van het land, want daar zat een grote witte vlek. EERLIJK en HEERLIJK vlees van zulke prachtige bedrijven en zulke professionele ondernemers is de volgende stap. Misschien kunnen we wel een nieuw concept van hen verwachten: Natuurlijk  Vlees uit de zichtstallen, wat verkocht wordt in de Landwinkels van diezelfde zichtstallen en via Internet met Varkenshouderij 2.0 toepassingen! Bedankt voor deze geweldige promotie van de varkenssector. Ik verneem graag wat de varkenshouders/sters zelf ervaren en geleerd hebben van de bezoekers op hun bedrijf.

Actie Ongehoord is moeilijk goed te praten

juli 5, 2011 § Een reactie plaatsen

De nieuwe actiegroep ONGEHOORD is opvallend/onopvallend bezig geweest, om zomaar in de nacht varkensstallen binnen te stappen. Zonder toestemming en zonder bedrijfskleding is dit huisvredebreuk en zelfs een gevaar voor de dier/mensgezondheid. Iedereen met belangstelling voor de varkenshouderij is welkom, maar dan wel via de voordeur en met toestemming van de eigenaar. De media doen er goed aan dit te benadrukken; dus ook het leed wat de varkenshouders aangedaan is, terwijl ze zoveel zorg hebben voor hun eigen dieren! En actiegroep ONGEHOORD doet er goed aan zich bekend te maken en in het openbaar de discussie aan te gaan met betrokken varkenshouders. Wie zitten achter deze actiegroep en waarom zijn deze praktijken toegepast? Wat is de relatie met Varkens in Nood of eventueel met Wakker Dier of juist geen relatie?

Jullie zijn welkom aan de keukentafel en in de stal van dezelfde varkenshouders, die jullie heimelijk bezocht hebben. Onze varkenshouders hebben niets te verbergen en weten heel goed waar ze mee bezig zijn en wat er nog te verbeteren valt. Dus dialoog met en wederzijds respect tussen boer en burgers!

Waar ben ik?

Je bekijkt artikelen getagd met varkenshouderij voor Boerenlog.

%d bloggers liken dit: