Liever GAMEE stallen dan MEGA stallendiscussie!

november 20, 2011 § 2 reacties

Met dank aan Henny Swinkels (Van Drie) en Agrivaknet voor deze titel van mijn blog. GAMEE in de zin van: betrek de buurt, de burgers bij het ontwerpen en verbouwen van nieuwe stallen. Dus communicatie met je omgeving in een vroegtijdig stadium; maak de plannen klaar in wisselwerking met de buurt of met het dorp. Ga uit van feiten, maar ga ook af op het gevoel van jezelf en van de buurtbewoners. Het gaat niet om de schaalgrootte of het aantal stallen, maar om de inpassing in de omgeving en de acceptatie van het dorp. Kwaliteit voedselproductie en voedselveiligheid zijn daarbij sleutelwoorden. Vermijd daarbij juridische gevechten en steekspel van advocaten, maar organiseer informatiebijeenkomsten en laat zien, wie je bent en wat je wil. “License to produce MEGA” moet je verdienen. Het gaat om bedrijfsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid, dus om aandacht voor mens, dier en omgeving. Trots op het boerenvak, gelukkig in het gezin en doen,wat je zegt! Want waarom willen de burgers wel MEGAstores in hun achtertuin en zouden ze geen gezonde, moderne boerenbedrijven willen? Al dat autoverkeer stinkt net zoveel als die stallen met dieren, maar dan uitgerust met goede luchtwassers of biobedden. Bedrijfsontwikkeling of ¬†dynamiek in schaalgrootte is van belang voor het kunnen sluiten van kringlopen, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen in de veehouderij. Maar ook voor een betere arbeidsverdeling en personele organisatie. Bovendien zijn extra investeringen in dierenwelzijn en in gezondheid mogelijk en kan er efficienter gebruik gemaakt worden van benodigde grondstoffen. Lagere emissies, minder fossiele brandstoffen, mestverwerking en eventueel productie van bio-energie/biogas zijn haalbaar met GAMEE stallen. Planet, profit, people en passie komen terug in de lay-out van deze stallen, maar economisch verantwoord ondernemen voor de markt (profit) moet wel voorop blijven staan. Ik ben daarom extra benieuwd naar de opstelling van de banken; met name de Rabobank zou ik willen vragen wat voor hen “license to produce MEGA” inhoudt en wat zij verstaat onder duurzaam en innovatief in de veehouderij. Reacties zijn van harte welkom op http://www.boer-en-co.nl of via Twitter (@boerenlog). GAMEE met ons in communicatie met de burgers!

Advertenties

Bijval gemeenten bij discussie megastallen

augustus 25, 2011 § 2 reacties

In de vakantietijd is er bijval gekomen vanuit de gemeenten bij de discussie over MEGASTALLEN. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een helder advies aan Hans Alders: laat gemeenten en provincies zelf beslissen of zij “megastallen” toestaan of niet. Zij kunnen zelf het beste bepalen of zulke stallen ¬†inpasbaar zijn in het landschap en wat de bevolking ervan vindt.Gemeenten willen zeker een omschakeling naar duurzame veehouderij, maar beseffen dat duurzaaamheid, milieu en dierenwelzijn meer gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering, dan aan schaalgrootte.De extra adviezen van de VNG zijn zeker zo belangrijk voor de discussie rondom MEGASTALLEN: 1) maak onderscheid tussen intensieve veehouderij en grondgebonden veehouderij 2) zorg voor een betrouwbare overheid met duidelijke en consistente regelgeving en 3) schenk voldoende aandacht aan de relatie tussen schaalgrootte en volksgezondheid. Zij vragen nadrukkelijk meer duidelijkheid over de gezondheidsaspecten in de buurt van intensieve veebedrijven; wij moeten dit signaal heel serieus nemen. Discussies en onduidelijkheden rondom volksgezondheid moeten zo snel mogelijk opgepakt en opgelost worden, anders trekken we als (intensieve) veehouders zeker aan het kortste eind!

Ketengestuurd zonder kettingen

juni 27, 2011 § Een reactie plaatsen

Op de website dialoogmegastallen.nl worden 4 toekomstbeelden voor de veehouderij geschetst. Een van de scenario’s, die ons als evenwichtig overkomt is de zgn. KETENGESTUURDE veehouderij. Hierbij bepalen maatschappij en consument de randvoorwaarden voor dierlijke productie. En zij committeren zich aan de meerkosten daarvan! Te mooi om waar te wezen, want wie bepaald de wensen van maatschappij en consument? Wie bepaalt de vorm en de lengte van de ketens? Ja, dat laat zich snel raden; de retail wordt nog meer de ketenregisseur met een nog scherpere inkoop van vlees, melk en eieren. De kettingen voor de veehouders hangen al klaar als deze aanpak eenzijdig doorgevoerd wordt door de retail, terwijl de zeugen al los lopen en de koeien in de wei. De samenwerking tussen betrokken partijen moet samen met de veehouders geschieden, dus samen het concept invullen en daarbij een eerlijke margeverdeling tussen de verschillende schakels in de keten. De kettingen kunnen daarmee in de kast blijven hangen of nog beter met de oud-ijzerhandelaar meegeven!

Waar ben ik?

Je bekijkt artikelen getagd met megastallen voor Boerenlog.

%d bloggers liken dit: