Keuzemenu met Kerst: stoppen of doorgaan?

december 18, 2011 § 3 reacties

Stoppen of Doorgaan, zal de afweging zijn in diverse boeren- en tuindersgezinnen. Met name in de varkenshouderij en de glastuinbouw zal Kerst helaas met gemengde gevoelens gevierd worden. Maar troost u, met Stoppen worden er ook keuzes gemaakt en kan het voor u en uw gezin weer een nieuwe start betekenen. Om de pijn te verzachten moet een beeindigingsregeling als structuurmaatregel toch mogelijk zijn in de Benelux, maar dan wel gecombineerd met een goede sloopregeling voor  stal of kas. Want de verkoop van agrarische bedrijven blijft voorlopig moeilijk, ook al is het buurmansgrond! Potentiele kopers zijn afwachtend en banken zijn veel te kritisch qua financiering. Lage opbrenstprijzen, hoge inputkosten en daardoor al jarenlang onvoldoende rendementen nekken de intensieve veehouderij EN de intensieve tuinbouw in heel Europa. Maar vooral het vertrouwen op verbetering is ver te zoeken in de varkens- en tuinbouwsector en vertrouwen is nodig voor herstel van de internationale markten, zeker ten tijde van een financiele crisis. De financiele situatie in met name in de varkenshouderij en de glastuinbouw blijft daardoor zorgelijk de komende tijd. Er zijn nu al veel (gedwongen) stoppers en de verwachting is dat deze trend zich nog doorzet. Voor de gezinnen die voor de vraag van Stoppen of Doorgaan staan, is er een schrale troost. U staat er niet alleen voor; menige vertegenwoordiger of erfbetreder zal zich ook afvragen wat er in hun sector of bij hun bedrijf staat te gebeuren. Lage rendementen bij de boeren en tuinders zullen ook door moeten gaan werken bij het agrarische bedrijfsleven, ook bij de toeleveranciers van voeders en uitgangsmateriaal. ” Gedeelde smart, is halve smart”  of in het Engels  “A problem shared, is a problem halved”, zou ik welgemeend als Kerstgedachte mee willen geven. Nogmaals:  Stoppen is ook ondernemen, want door die keuze is er weer ruimte voor een nieuwe toekomst. En Doorgaan kon wel eens meer negativiteit en verdriet aan de keukentafel geven. Veel sterkte daarom met het kiezen van het juiste keuzemenu, maar bovenal een positieve en inspirerende Kerst toegewenst, namens http://www.boer-en-co.nl en @boerenlog .

Advertenties

Wees zuinig op je eigen voedsel!

oktober 4, 2011 § Een reactie plaatsen

Nu ik wat vaker in Centraal-Europa kom, met name in Hongarije, kan ik gerust stellen: “Wees zuinig op je eigen voedsel” of zorg dat we ons eigen voedsel blijven produceren. De politiek wordt wel erg labiel als een belangrijk gedeelte van het dagelijkse eten via de supermarkten komt en dan vanuit het buitenland. Juist ketens als Profi, Metro, Aldi, Lidl, Tesco en Pennymarkt zorgen in met name Hongarije vanuit het buitenland voor het verse eten; de locale supermarkten hebben weinig vers te bieden uit het eigen binnenland. De productie van verse groenten, fruit, vlees en zelfs zuivel is verre van zelfvoorzienend;  Hongarije kan niet eens meer alle inwoners van Boedapest zelf voeden. Stel je eens voor dat wij onze landgenoten in de Randstad niet eens meer kunnen voorzien van verse groenten en vlees. Wat zal er dan van ons democratische, politieke klimaat overblijven EN wat zullen we dan onze boeren weer gaan waarderen. Gelukkig zitten we in Nederland en in West-Europa (nog) niet in dit doemscenario; we moeten daarom onze boeren en tuinders blijven koesteren als voedselproducenten. Voedsel blijft nummer 1 en natuurbeheer op nummer 2 of 3, want de bedrijfsontwikkeling moet wel door blijven gaan. Vraag maar aan de Hongaren hoeveel natuur ze hebben en wat ze ermee doen; er komt zelfs dagelijks natuur bij door de enorme verschraling van de grond door een groot TEKORT aan mest. De veestapel is meer dan gehalveerd de afgelopen jaren en er is geen mest meer om op het eigen land te brengen. De puszta (vergelijk onze vroegere, arme peelgrond) breidt zich zienderogen uit en er is geen kip of varken meer te bekennen. Wel nog een verdwaalde os met grote horens als symbool van het vroegere en weer hedendaagse Hongarije, zoals ik net op de vakbeurs in Boedapest geleerd heb. Veel ruimte voor zeldzame huisdieren, weinig aandacht voor de professionele veehouderij, maar wel een Aldi of Lidl om de hoek!

Mest stinkt niet meer!

september 28, 2011 § Een reactie plaatsen

Mest stinkt straks niet meer, is een mooie uitspraak van Hans Huijbers, voorzitter ZLTO. Hij reageert daarmee op het nieuwe mestbeleid van de regering, in de personen van Bleker en Atsma. En krijgt hij gelijk? Nu het zeker is dat overtollige mest verwerkt moet worden of buiten Nederland afgezet moet worden, komt er duidelijkheid voor de veehouderij. Er kan onderzoek plaatsvinden, er kunnen investeringen gedaan worden en er kunnen waardevolle zaken uit mest gehaald worden. Denk aan digestaat als (vloeibare) kunstmest, denk aan fosfaat of zelfs eiwit als waardevolle grondstof, denk aan mestkorrels voor de export en denk aan brandstof voor onze energiecentrales. Kortom volop nieuwe mogelijkheden voor de afzet en verwerking van mest bij verplichte levering en bij een werkelijk mestoverschot! Ook de diervoederindustrie zal niet meer achterover leunen en mee gaan doen in rendementsvolle mestverwerking. De vraag dringt zich echter op hoeveel varkenshouders genoodzaaakt zijn te stoppen, vanwege de slechte prijzen en/of te grote investeringen de komende jaren? Wat betekent dit voor het aantal varkens en daarmee voor het mestoverschot met name in het Zuiden? Dat mag ons niet weerhouden de voordelen van mest te herontdekken, zoals VION al doet met bio-energie via Ecoson (voor biogas en bio-olie). Mest wordt daar nu al gezien als biomassa-produkt en komt straks misschien wel als biokolen beschikbaar voor onze energiecentrales.  De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want technisch is er al heel veel mogelijk. Inderdaad, nog even en mest stinkt niet meer en heeft Hans Huijbers toch gelijk!

Boer-en-Co verdient (nog) meer aandacht

september 5, 2011 § 2 reacties

BOER-en-CO heeft zijn nieuwe website van en voor de boer gepresenteerd , zie daarvoor www.boer-en-co.nl  met betrokken ambassadeurs. Goede actie met mooie stukjes, wat een veel breder publiek vraagt , want de communicatie is straks bedoeld richting de (kritische) burgers, zoals nu al gebeurd bij http://www.guus.net. Het initiatief mag daarom gerust breder gedragen worden door alle PR&Reclamebureaus in de landbouw, dus samen de schouders eronder voor de echte “meekijklandbouw”. Laat ook de social media een belangrijke rol spelen om in contact te komen met de (kritische) burgers; open de stallen via Facebook en Twitter en kom met zijn allen naar het Weekend van het Varken (10 en 11 september 2011). Laten we zulke open dagen inderdaad bekend maken aan een breder publiek, met name in de eigen regio en de eigen buurt! Juist een advertentie of interview/reportage in het plaatselijke weekblad of op de locale t.v. doet wonderen en kweekt heel veel goodwill voor de sector en het bedrijf zelf. Nog even en alle boeren/boerinnen zitten op Facebook en Twitteren met de (kritische) burgers in hun eigen omgeving. Dat is een stap in de richting van een soort digitale versie van Vrienden van het Platteland via het gebruik van de social media. Zet hem/haar op als ambassadeur voor BOER-en-CO en als PR&Reclamebureau sluit je dus aan bij dit initiatief. Kijk op http://www.boer-en-co of volg ons via #boerenlog. Maar kijk ook eens op http://www.guus.net en volg #guusnet voor de ontwikkelingen op het platteland. Geldt ook voor http://www.foodlog.nl over voedsel en voedselproductie (#foodlog).

Waar ben ik?

Je bekijkt artikelen getagd met landbouw voor Boerenlog.

%d bloggers liken dit: