Honden en katten worden te veel verwend

oktober 30, 2011 § Een reactie plaatsen

Opzienbarend onderzoek vanuit Wageningen in het WUR-rapport ‘Indicatie van de ecologische footprint van gezelschapsdieren”. een onderzoek toegespitst op honden, katten en paarden in Nederland. Gezelschapsdieren en paarden concurreren met mensen om voedsel en ruimte; en die concurrentie neemt toe met de te verwachten toename van deze huisdieren in ontwikkelende landen. In rijkere landen is voor honden- en kattenvoer meer aan dierlijke bijproducten nodig, dan vrij komt bij de humane vleesconsumptie. Honden- en kattenvoer bevat dus waarschijnlijk dierlijke producten, die ook voor humane consumptie geschikt zijn. Een dure hobby lijkt mij en goede marge op het voer, want gezelschap van huisdieren mag geld kosten! In Nederland zijn er circa 3,2 miljoen katten, 1,8 miljoen honden en 400.000 paarden. Deze hebben voor al hun voedsel al 820.000 hectare nodig volgens de WUR-berekeningen oftewel 40% van het Nederlandse landbouwareaal (totaal circa 2 miljoen hectare). Het aantal honden en katten is zelfs zo hoog, dat de hoeveelheid slachtafval in Nederland onvoldoende is om deze huisdieren te voeden. Richting alle liefhebbers van huisdieren en Wakker Dier/Partij voor de Dieren- aanhangers neig ik daarom te zeggen: 1) Honden en katten worden door ons te veel verwend met (dure) vleesresten en slachtafvallen. 2)Blijven we dit doen dan moeten we of meer vlees gaan eten of minder honden en katten gaan houden. 3)Met moderne, intensieve bedrijven kunnen we kwalitatief hoogwaardig vlees produceren en genoemde bijproducten voor het honden- en kattenvoer. U zult begrijpen:  ik ben extra benieuwd naar het vervolonderzoek uit Wageningen en het volgende WUR-rapport over de ecologische foodprint van onze gezelschapsdieren. De onderzoekers mogen zelf ook reageren via Twitter (@boerenlog) of via onze website (www.boer-en-co.nl).  Hobby mag geld kosten en onze gezelschapsdieren nog meer!

Advertenties

OPKOOPREGELING is geen vies woord meer

oktober 26, 2011 § Een reactie plaatsen

Als ik de bladen van de afgelopen weken lees, is het woord OPKOOPREGELING geen vies woord meer. Als structuurmaatregel voor met name zeugenbedrijven is het juist een hele goede oplossing. De varkenssector moet daarin gezamenlijk optrekken om tot een goede beeindigingsregeling te komen voor zeugenbedrijven en dat kan heel goed samen met Belgie. Belgie heeft dezelfde problemen als in Nederland: te veel zeugenbedrijven, die nog moeten omschakelen naar groepshuisvesting en daar geen geld voor hebben. In Europees verband is het ook een hele goede structuurmaatregel om tot minder zeugen en daardoor tot betere prijzen te komen. Liever een warme sanering in de varkenssector, dan nog meer armoede en ellende aan de keukentafel. Niets doen en afwachten is geen optie.  Het bedrijf beeindigen, dus stoppen, is juist ook een keuze en kan voor sommige gezinnen een hele goede zijn. Duidelijkheid en kunnen beslissen in goede en slechte tijden siert de ondernemer en helpt zijn gezin. De diervoederbranche Nevedi en het PVV kunnen daarin gezamenlijk optrekken en de boerenorganisaties/vakbonden ondersteunen om tot een gezamenlijk fonds of regeling te komen. Lukt dit niet op Europees niveau, dan bestaat er altijd nog zoiets als de Benelux en kan er een beroep op betrokken banken gedaan worden. Want met hulp van deze banken is de Benelux de kraamkamer geworden van Europa en kunnen we met dezelfde banken voorkomen dat we met de varkenssector in een sterfhuisconstructie terechtkomen. Warme sanering oftewel planmatig stoppen biedt duidelijkheid voor betrokken varkenshouders, maar ook voor de periferie met toeleverend en verwerkend bedrijfsleven. Dus ook duidelijkheid voor de erfbetreders/adviseurs voor een juiste ondersteuning en advisering op de boerenbedrijven. En natuurlijk voor hun eigen toekomst, want voorspellingen van 50% minder varkensbedrijven en misschien wel 25% minder varkens, hakken erin en vragen juist ook om structuurmaatregelen voor betrokken bedrijfsleven. Op tijd werken aan alternatieven is het beste devies, maar dit vraagt wel inspiratie en lef, om tot innovatie te komen. Zowel in het binnenland, als in het buitenland willen we een gezonde bedrijfstak en liever geen gedwongen ontslagen. Niets doen en afwachten is dus GEEN optie !

Waarom heeft varkensvlees geen A-merk?(deel 2)

oktober 23, 2011 § 5 reacties

Ad Merks

Waarom is XYZ niet de naam van het A-merk varkensvlees? Dus een eerlijk, heerlijk stukje Hollands vlees in het schap? Dat vroeg ik mij af, terwijl mijn zoon deelnam aan een prachtige voetbalclinic met AJAX-jeugdtrainers in Leusden. ” Wij zijn AJAX” en “Kom trainen als een echte AJAX-speler” staat er op de folders en op de vlaggen van AJAX camps&clinics, zoals de organisatie zich noemt. En warempel, iedereen in een AJAX-shirt en het werkt, ook bij de aanwezige ouders. De kinderen worden zo al vroeg gebrainwashed, beter gezegd gevoetwashed als AJAX-fan. Die willen nooit meer anders zien dan die felle rode kleur van AJAX, ook al kom je uit de buurt van Rotterdam of van Eindhoven. “Beleef XYZ en doe mee”; dat moesten we eens met varkensvlees kunnen doen! Een lekker varkenshaasje in felgekleurde bakjes in de snackbar of liever nog in de supermarkt. Met XYZ als merknaam; wat zou de jeugd ervan smullen en wat zou dat de consumptie van varkensvlees ten goede komen. Een stukje XYZ op je bord of een XYZ-knots bij je patat. En dan ook nog eens de link met sport en prestatie leggen, wat willlen we nog meer? Je zou je nog schamen om vegetarisch te zijn of te worden, ook al is het maar 1 dag in de week. En niet te vergeten trotse koks met XYZ op het menu in erkende XYZ-restaurants met 2, sorry AJAX-fans, met 3 sterren op de gevel. Bij deze gedachten vraag ik mij dan toch oprecht af wanneer VION komt met een vleesmerk voor het grote publiek? En waarom VION geen voetbalploeg of uberhaupt sportploeg als sponsor ondersteunt?  Dat zou een mooi onderwerp van gesprek kunnen zijn met VION vanuit de varkenshouders zelf via VarkensVandaag of  VarkensinZicht. Gebruiken wij wel echte merknamen bij ons varkensvlees, zoals Campina bij melk? De enige naam, die ik mij op dit moment kan herinneren is “Encebe Vleeswaren”, maar dat is al lang geleden, dat wij op de Jaarvergadering van de Vee-en Vleescentrale zo’n pakketje uitgereikt kregen in Den Bosch. Als we toen begonnen waren met een echte merknaam voor ons varkensvlees, hoeveel marge zou dat gescheeld hebben in het voordeel van onze varkenshouders nu? Wie het weet, mag het zeggen….EN WIE EEN GOEDE MERKNAAM HEEFT ipv. het verzonnen XYZ mag reageren naar VION (Dumeco/Encebe/Coveco) of rechtstreeks op http://www.boer-en-co.nl/boerenlog en via Twitter @boerenlog. Eet smakelijk en beleef het lekkere varkensvlees!

Waar is de BOERIN in de agromarketing? (deel 2)

oktober 23, 2011 § 7 reacties

Kijken we naar de marketing-uitingen in de landbouw, dan zien we bijna allemaal mannen-namen/gezichten. Na het debacle van glossy Gerda, zijn de agromarketeers overgegaan op oer-Hollandse namen als Guus, Gijs, Teun, Willem, Drees en Driek. Waar zijn de boerinnen gebleven, wel op Twitter, maar niet op de covers?, waarom vraag ik mij af. Zij zijn toch de (mede) beslissers en (mede) betalers, zeker daar waar het om voedsel en voedselproductie gaat. Mannen voor de agromarketing en vrouwen voor de sexy kalenders is wel erg kort door de bocht en simplistisch benaderd. Tijd voor een echte website of magazine rondom de boerin met een echte vrouwen-naam/gezicht. Ik ben in dit verband wel onder de indruk van de nieuwe uitgave van koeienclub CRV (voorheen Holland-Genetics); daar is een zakelijk blad verschenen met boerinnen! Better cows, better life is hun slogan. Ik was vooral nieuwsgierig naar de naam, die daarvoor gekozen is. De BOERIN is volgens mij het meest krachtig en staat goed in het schap naast Guus, Teun of Driek. De zgn make-over in hun blad had wat mij betreft niet gehoeven, want daarmee wordt het weer zo’n vrouwenblad. Toch jammer dat de collega in de varkenssector Topigs (Pigture-groep) gekomen is met het blad “Varken”, verrassend en veelzijdig volgens de cover, maar geen boerin te bekennen. Een gemiste kans om ook daar de boerinnen voor het voetlicht te brengen, in navolging van collega CRV. Waarom niet als agromarketeers de kracht herontdekken van onze eigen boer en tuinder en de reclame-uitingen combineren in een brandname/het A-merk BOER! en BOERIN! Via een opvallend label op de verpakking en via Twitter kunnen we ook nog extra reclame maken voor betrokken website of magazine. Dat is nog eens zichtbare landbouw , maar tegelijkertijd ook echte promotie van onze land- en tuinbouw! En veel beter dan de “scharrelboeren” van UNOX; deze marketeers moeten zich schamen om onze beroepsgroep op deze manier neer te zetten. Ik ben benieuwd naar jullie reactie!

Vegetariers egoistischer en minder sociaal ? (deel 2)

oktober 17, 2011 § Een reactie plaatsen

Er was de laatste maand veel ophef over het zogenaamde onderzoek van Diederik Stapel, ondersteund door Marcel Zeelenberg en Roos Vonk. Allen hoogleraren uit Tilburg en Nijmegen en zeer begaan met ons consumentengedrag; en volgens mij 2 van de drie ook overtuigd vegetarier! Stel er is daadwerkelijk gesjoemeld met de onderzoeksgegevens of nog erger Diederik Stapel heeft zijn eigen databank met gegevens ingeklopt, zonder echte onderzoeksgegevens, dan kunnen ook de hieronder staande conclusies getrokken worden. Zeker onder begeleiding van hoogleraren of stafmedewerkers , die overtuigd vleeseter zijn. Wie kan er eigenlijk en op welke manier hoogleraar worden en wie mag er wetenschappelijk onderzoek doen en daarover publiceren?? Ik zie heel veel verschillende, nieuwe leerstoelgroepen en part-time invullingen van het hoogleraarschap.

OMGEKEERDE ONDERZOEKSUITKOMSTEN bij de psychologische betekenis van vlees kunnen zijn: 1)Denken aan vlees maakt mensen meer sociaal en in diverse opzichten minder “hufterig”. 2)Mensen kiezen eerder vegetarisch, wanneer ze zich onzeker voelen, wellicht omdat het een gevoel van superioriteit of status geeft. 3)Mensen voelen zich, na het denken aan vlees, meer verbonden met anderen, meer geliefd en minder eenzaam.

Zo kan ik natuurlijk nog wel een tijdje doorgaan, maar wat betekent dit voor al het onderzoek van diezelfde hoogleraren en voor het vakgebied, waarin zij werken? Heeft de School of Social and Behavioral Sciences in Tilburg of uberhaupt de  Leerstoelgroep Consumentenwetenschappen hun beste tijd gehad? Ik vrees van wel, als er geen strengere controle komt op hun onderzoeksgegevens en onderzoeksresultaten. Fraude kan blijkbaar ook een belangrijke rol vervullen; dat verklaart waarom onzekere mensen meer behoefte hebben aan fraude, volgens OMGEKEERD ONDERZOEK. Het maakt ook dat mensen “hufteriger” worden als ze aan fraude denken en zich eenzamer voelen! Fraude bedrijven is blijkbaar een manier om jezelf te verheffen boven anderen.” Maar door jezelf te verheffen, verlies je ook de verbinding met anderen”, aldus Roos Vonk. Ik blijf benieuwd naar reacties van de andere hoogleraren, met name uit Wageningen (WUR), of vanuit de Nederlandse Zootechnische Vereniging (NZV). Wij blijven allemaal erg stil in de landbouw, terwijl Roos Vonk en haar vrienden nog steeds actief zijn in de media en op Twitter. Laat van je horen, nu er nog boeren en boerinnen zijn om het vlees te produceren!

(vrij naar het persbericht van Roos Vonk)

Varkenshouders blijf aan de praat en ga erop uit!

oktober 11, 2011 § Een reactie plaatsen

Vanaf deze plek wil ik de varkenshouders/sters een hart onder de riem steken, zo vlak voor de vakbeurs in Den Bosch. In deze financieel moeilijke tijd is het juist goed om erop uit te gaan; een dagje uit naar de nieuwe Veemarkthallen met veel “gewillige” erfbetreders of (voer)adviseurs. Blijf aan de praat en vertel met opgeheven hoofd over de situatie op het bedrijf en de consequenties voor het gezin. In goede en in slechte tijden moeten we leren met elkaar te communiceren en op tijd je adviseurs in te schakelen. Het welzijn van de varkens en het welzijn van het gezin mogen genoemd worden in de publieke opinie; laat de consumenten weten hoe slecht de varkensprijzen ervoor staan en wat dat financieel voor het gezin betekent. Juist deze emotie mag getoond worden, niet alleen aan de keukentafel, maar ook op de vakbeurs in Den Bosch en richting de pers. De verkoop van varkensvlees valt al tijden tegen, er hangen te veel varkens boven de markt en er is nog steeds geen opkoopregeling. Het lijkt wel of het woord opkoopregeling niet meer genoemd mag worden; dat er een Europese smet op ligt, terwijl het nu zo hard nodig is om tot een gezonde varkenssector te komen. Want zelfs een positief effect van Kerst of Pasen op de consumptie van varkensvlees is er niet meer te verwachten, volgens de deskundigen althans. Waarom dan niet onder leiding van het PVV tesamen met Nevedi, dus de mengvoederbranche, een warme sanering tot stand te brengen in het voordeel van veel varkenshouders/sters, maar straks ook van betrokken erfbetreders of (voer)adviseurs ? Laat in navolging van Johnny Hogenkamp (@FarmFocus) de varkenssector van zich spreken en zo’n opkoopregeling tot speerpunt maken op de vakbeurs in Den Bosch. Dus ga erop uit en schaam je niet om de financiele was buiten te hangen (want dat is zeker geen vuile was). Wacht niet op de buurman en trek zelf de “stoute” schoenen aan om de consumenten duidelijk te maken, dat er ver onder de kostprijs geproduceerd wordt en dat “kiloknallers” daaarom al uit den boze zijn. Een betere margeverdeling tussen producenten en consumenten, via de retailorganisaties, moet toch haalbaar zijn op middellange termijn, anders blijven er geen varkenshouders/sters over in ons land. En daar mogen we gerust emotioneel over doen!

Wees zuinig op je eigen voedsel!

oktober 4, 2011 § Een reactie plaatsen

Nu ik wat vaker in Centraal-Europa kom, met name in Hongarije, kan ik gerust stellen: “Wees zuinig op je eigen voedsel” of zorg dat we ons eigen voedsel blijven produceren. De politiek wordt wel erg labiel als een belangrijk gedeelte van het dagelijkse eten via de supermarkten komt en dan vanuit het buitenland. Juist ketens als Profi, Metro, Aldi, Lidl, Tesco en Pennymarkt zorgen in met name Hongarije vanuit het buitenland voor het verse eten; de locale supermarkten hebben weinig vers te bieden uit het eigen binnenland. De productie van verse groenten, fruit, vlees en zelfs zuivel is verre van zelfvoorzienend;  Hongarije kan niet eens meer alle inwoners van Boedapest zelf voeden. Stel je eens voor dat wij onze landgenoten in de Randstad niet eens meer kunnen voorzien van verse groenten en vlees. Wat zal er dan van ons democratische, politieke klimaat overblijven EN wat zullen we dan onze boeren weer gaan waarderen. Gelukkig zitten we in Nederland en in West-Europa (nog) niet in dit doemscenario; we moeten daarom onze boeren en tuinders blijven koesteren als voedselproducenten. Voedsel blijft nummer 1 en natuurbeheer op nummer 2 of 3, want de bedrijfsontwikkeling moet wel door blijven gaan. Vraag maar aan de Hongaren hoeveel natuur ze hebben en wat ze ermee doen; er komt zelfs dagelijks natuur bij door de enorme verschraling van de grond door een groot TEKORT aan mest. De veestapel is meer dan gehalveerd de afgelopen jaren en er is geen mest meer om op het eigen land te brengen. De puszta (vergelijk onze vroegere, arme peelgrond) breidt zich zienderogen uit en er is geen kip of varken meer te bekennen. Wel nog een verdwaalde os met grote horens als symbool van het vroegere en weer hedendaagse Hongarije, zoals ik net op de vakbeurs in Boedapest geleerd heb. Veel ruimte voor zeldzame huisdieren, weinig aandacht voor de professionele veehouderij, maar wel een Aldi of Lidl om de hoek!

Waar ben ik?

Je ziet het archief van oktober, 2011 om Boerenlog.

%d bloggers liken dit: