Mest stinkt niet meer!

september 28, 2011 § Een reactie plaatsen

Mest stinkt straks niet meer, is een mooie uitspraak van Hans Huijbers, voorzitter ZLTO. Hij reageert daarmee op het nieuwe mestbeleid van de regering, in de personen van Bleker en Atsma. En krijgt hij gelijk? Nu het zeker is dat overtollige mest verwerkt moet worden of buiten Nederland afgezet moet worden, komt er duidelijkheid voor de veehouderij. Er kan onderzoek plaatsvinden, er kunnen investeringen gedaan worden en er kunnen waardevolle zaken uit mest gehaald worden. Denk aan digestaat als (vloeibare) kunstmest, denk aan fosfaat of zelfs eiwit als waardevolle grondstof, denk aan mestkorrels voor de export en denk aan brandstof voor onze energiecentrales. Kortom volop nieuwe mogelijkheden voor de afzet en verwerking van mest bij verplichte levering en bij een werkelijk mestoverschot! Ook de diervoederindustrie zal niet meer achterover leunen en mee gaan doen in rendementsvolle mestverwerking. De vraag dringt zich echter op hoeveel varkenshouders genoodzaaakt zijn te stoppen, vanwege de slechte prijzen en/of te grote investeringen de komende jaren? Wat betekent dit voor het aantal varkens en daarmee voor het mestoverschot met name in het Zuiden? Dat mag ons niet weerhouden de voordelen van mest te herontdekken, zoals VION al doet met bio-energie via Ecoson (voor biogas en bio-olie). Mest wordt daar nu al gezien als biomassa-produkt en komt straks misschien wel als biokolen beschikbaar voor onze energiecentrales.  De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want technisch is er al heel veel mogelijk. Inderdaad, nog even en mest stinkt niet meer en heeft Hans Huijbers toch gelijk!

Advertenties

Van VarkensVandaag naar VarkensMorgen

september 17, 2011 § 1 reactie

De laatste weken is er veel publiciteit rondom de varkenssector en over de varkensbedrijven zelf. Veelal positieve publiciteit aangejaagd door VarkensVandaag en door StapindeStal (VarkensinZicht), maar ook af en toe een negatief geluid, meestal afkomstig van consumentenorganisaties. Zie bijvoorbeeld het suggestieve verhaal van Sjoerd van de Wouw, campagneleider bij Wakker Dier, zoals gepubliceerd op onze website http://www.boer-en-co.nl en eerder in het Eindhovens Dagblad. Als jullie willen reageren op dit artikel, hebben jullie nu de kans om eventuele  onwaarheden uit de wereld te helpen of nieuwe suggesties te doen! Maar laten wij zelf ook kritisch blijven over onze eigen sector en zo snel mogelijk slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Met of zonder medewerking van de Retail zullen wij stappen moeten zetten op het gebied van Planet en People, natuurlijk zo dat er Profit uitkomt. Dus economisch verantwoord ondernemen, rekening houdend met het milieu en het landschap EN met het welzijn van dieren en mensen.  Van VarkensVandaag naar VarkensMorgen, van de huidige veehouderij naar een toekomstgerichte veehouderij, door de commissie Van Doorn terecht “zorgvuldige” veehouderij genoemd. Geen discussie meer over het gebruik van antibiotica en geen risico’s meer voor de volksgezondheid, zijn de grootste uitdagingen op korte termijn. Maar op middellange termijn ook zaken als gesloten mineralenkringloop, verantwoord grondstoffengebruik , slimme mestverwerking en nieuwe stalconcepten, die beter in het landschap passen. Kortom volop werk aan de winkel voor de sector zelf. Niet alleen in de varkenshouderij, ook in de pluimveehouderij en de melkveehouderij moeten nog stappen gezet worden en kunnen samen met de Retail slagen gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. De wil is er al vandaag bij de veehouders, nu nog de weg naar morgen samen met de burgers!

EERLIJK en HEERLIJK Weekend van het Varkensgezin!

september 11, 2011 § 4 reacties

Vers van de pers, het Weekend van het Varken is een EERLIJK en HEERLIJK weekend van het Varkensgezin geworden. Wat een mooie bedrijven en wat een inzet van de varkenshouders/sters en hun kinderen om dit weekend tot een succes te maken. Ik ben benieuwd naar het aantal bezoekers en hun reacties op de bedrijven, maar ik heb zelf genoten van de hedendaagse varkenshouderij. Keurige bedrijven met veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Nette erven met leuke activiteiten voor de kinderen en de buurt. Maar bovenal trotse ondernemers, echte professionals, die hun eigen verhaal willen vertellen over hun varkens en hun keuzes in de bedrijfsvoering. Complimenten ook voor de organisatie van StapindeStal en de begeleiding van de Zichtstallen tijdens dit weekend. Keurig verzorgd en zeker voor herhaling vatbaar; volgende keer graag ook in het Midden van het land, want daar zat een grote witte vlek. EERLIJK en HEERLIJK vlees van zulke prachtige bedrijven en zulke professionele ondernemers is de volgende stap. Misschien kunnen we wel een nieuw concept van hen verwachten: Natuurlijk  Vlees uit de zichtstallen, wat verkocht wordt in de Landwinkels van diezelfde zichtstallen en via Internet met Varkenshouderij 2.0 toepassingen! Bedankt voor deze geweldige promotie van de varkenssector. Ik verneem graag wat de varkenshouders/sters zelf ervaren en geleerd hebben van de bezoekers op hun bedrijf.

Boer-en-Co verdient (nog) meer aandacht

september 5, 2011 § 2 reacties

BOER-en-CO heeft zijn nieuwe website van en voor de boer gepresenteerd , zie daarvoor www.boer-en-co.nl  met betrokken ambassadeurs. Goede actie met mooie stukjes, wat een veel breder publiek vraagt , want de communicatie is straks bedoeld richting de (kritische) burgers, zoals nu al gebeurd bij http://www.guus.net. Het initiatief mag daarom gerust breder gedragen worden door alle PR&Reclamebureaus in de landbouw, dus samen de schouders eronder voor de echte “meekijklandbouw”. Laat ook de social media een belangrijke rol spelen om in contact te komen met de (kritische) burgers; open de stallen via Facebook en Twitter en kom met zijn allen naar het Weekend van het Varken (10 en 11 september 2011). Laten we zulke open dagen inderdaad bekend maken aan een breder publiek, met name in de eigen regio en de eigen buurt! Juist een advertentie of interview/reportage in het plaatselijke weekblad of op de locale t.v. doet wonderen en kweekt heel veel goodwill voor de sector en het bedrijf zelf. Nog even en alle boeren/boerinnen zitten op Facebook en Twitteren met de (kritische) burgers in hun eigen omgeving. Dat is een stap in de richting van een soort digitale versie van Vrienden van het Platteland via het gebruik van de social media. Zet hem/haar op als ambassadeur voor BOER-en-CO en als PR&Reclamebureau sluit je dus aan bij dit initiatief. Kijk op http://www.boer-en-co of volg ons via #boerenlog. Maar kijk ook eens op http://www.guus.net en volg #guusnet voor de ontwikkelingen op het platteland. Geldt ook voor http://www.foodlog.nl over voedsel en voedselproductie (#foodlog).

Waar ben ik?

Je ziet het archief van september, 2011 om Boerenlog.

%d bloggers liken dit: