Alle signalen rondom volksgezondheid serieus nemen

augustus 25, 2011 § Een reactie plaatsen

De ervaringen en (negatieve) publiciteit van afgelopen maanden, maken duidelijk dat we alle signalen en twijfels rondom onze VOLKSGEZONDHEID serieus moeten nemen. Kijk de berichtgeving en de opmerkingen in de dagbladen en op radio/t.v. van de afgelopen tijd maar na: onze gezondheid is en blijft zorg (angstfactor) nummer 1 en dat zal nog lang zo blijven. De vakbladen stonden vol van de eventuele  ziekteverwekkers en de reacties op radio/t.v. logen er niet om; een willekeurige opsomming met MRSA, EHEC, Q-koorts, Spaanse griep en ESBL in relatie tot o.a.diersoort/gewas, land van herkomst, schaalgrootte, fijnstofuitstoot en antibioticagebruik. Al deze signalen moeten we als agrarische sector actief oppakken of weten te weerleggen. De landbouw kan daarbij dankbaar gebruik maken van de deskundigheid EN van de media-uitstraling van professoren als Osterhaus (Rotterdam) of Knaben (Utrecht); een permanent team van deskundigen met mondige woordvoerders moet de eerste stap zijn. Maar ook gedegen onderzoek met GGD’s, openheid naar de medische wereld en informatiebijeenkomsten voor de burgers. Maak daarbij ook dankbaar gebruik van de social media om boeren en burgers goed en snel te informeren!  Een partij voor de Volksgezonheid zou anders maar zo opgericht kunnen worden in Nederland en (nog) meer kiezers trekken dan de partij voor de Dieren of de 50+ partij.

Advertenties

Bijval gemeenten bij discussie megastallen

augustus 25, 2011 § 2 reacties

In de vakantietijd is er bijval gekomen vanuit de gemeenten bij de discussie over MEGASTALLEN. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een helder advies aan Hans Alders: laat gemeenten en provincies zelf beslissen of zij “megastallen” toestaan of niet. Zij kunnen zelf het beste bepalen of zulke stallen  inpasbaar zijn in het landschap en wat de bevolking ervan vindt.Gemeenten willen zeker een omschakeling naar duurzame veehouderij, maar beseffen dat duurzaaamheid, milieu en dierenwelzijn meer gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering, dan aan schaalgrootte.De extra adviezen van de VNG zijn zeker zo belangrijk voor de discussie rondom MEGASTALLEN: 1) maak onderscheid tussen intensieve veehouderij en grondgebonden veehouderij 2) zorg voor een betrouwbare overheid met duidelijke en consistente regelgeving en 3) schenk voldoende aandacht aan de relatie tussen schaalgrootte en volksgezondheid. Zij vragen nadrukkelijk meer duidelijkheid over de gezondheidsaspecten in de buurt van intensieve veebedrijven; wij moeten dit signaal heel serieus nemen. Discussies en onduidelijkheden rondom volksgezondheid moeten zo snel mogelijk opgepakt en opgelost worden, anders trekken we als (intensieve) veehouders zeker aan het kortste eind!

Consumentenmarketing voor A-merk

augustus 7, 2011 § Een reactie plaatsen

Bloemenbureau Holland gaat van start als het bureau voor consumentenmarketing in de sierteeltsector. Waarom hebben we zoiets alleen voor bloemen en planten, vraag ik mij af. Nederland Bloeit zou omgeturnd moeten worden voor de consumentenmarketing van ons A-merk: de Nederlandse Boer en Tuinder. Dus alle sectoren samen, met een meerjarenplan en groot budget, maar wel zo dat elke sector of zelfs elke regio zijn producten kan promoten. Kijk naar Heineken, Bavaria, Grolsch, Campina, Beemsterkaas en Mona, allemaal Hollandse merken met een geweldige uitstraling! Hebben de consumenten al gehoord van VION of Plukon? Waarom hebben we in het vlees geen echte A-merken met Nederlandse veehouders voorop de verpakking? Natuurlijk reclame en advertenties kosten veel geld, maar slimme publiciteit kan daarbij helpen. Denk daarbij ook aan de inzet van de sociale media, zoals Twitter en Facebook. Slimme marketing met gezond boerenverstand kan, zolang we maar eerlijk en authentiek blijven richting het grote publiek. Laat de consumenten meekijken waar ons voedsel geproduceerd wordt; pas “meekijklandbouw” letterlijk toe op de labels en via internet. Maak de afzender/producent zichtbaar binnen heldere ketens per sector en zet onze Nederlandse Boer en Tuinder weer op de (menu)kaart!

Reclame-offensief voor vlees en de veehouderij

augustus 7, 2011 § Een reactie plaatsen

In de vakantieperiode lijkt er wel een reclame-offensief te zijn tegen het consumeren en produceren van vlees. Organisaties als Wakker Dier, Dier&Recht en Varkens in Nood verdringen zich in de dagbladen met persberichten en advertenties, waarbij ze de consumptie van vlees aan de kaak stellen.
Maar zich ook zeer kritisch uitlaten over de produktiewijze van dit vlees en de omstandigheden, waarin de dieren leven. Ja, u leest het goed, hierbij wordt een rechtstreekse verbinding gelegd tussen het eindprodukt VLEES en betrokken sector, de VEEHOUDERIJ. Dus tussen het uiteindelijke voedsel in de winkels en de voedselproducenten zelf! En dat is op zich een goede zaak, want de consumenten mogen juist weten, waar het vlees vandaan komt en hoe het vlees geproduceerd wordt (maar dan op een eerlijke manier). Dit geldt natuurlijk ook voor zuivel en eieren; leg de verbinding tussen ons dagelijks voedsel en betrokken voedselproducenten/veehouders via de aanpak van eerlijk/heerlijk voedsel. Laat de veehouders zien achter ons dagelijks voedselpakket en maak duidelijk hoe deze veehouders omgaan met hun dieren en hun omgeving. Dit is een uitgelezen kans voor de (vlees)verwerkende industrie en kan uitmonden in positieve reclame voor VLEES en de VEEHOUDERIJ tijdens de volgende vakantieperiodes.

Waar ben ik?

Je ziet het archief van augustus, 2011 om Boerenlog.

%d bloggers liken dit: