INNOVATIE met nieuwe stalconcepten

juli 20, 2011 § 1 reactie

Er is volop beweging met nieuwe stalontwerpen in de veehouderij, zowel op het gebied van ammoniakemissie, als op het gebied van dierenwelzijn. Prachtige nieuwe concepten, met hoge welzijnswaarde en hoge landschappelijke waarde. Een lust voor het oog, een lust voor de dieren en hopelijk ook voor de portemonnee van de boer en zijn gezin. Maak van deze stalconcepten slimme vlees-, eieren- of zuivelconcepten en bereken de extra kosten door aan de consument; de Rondeelstal is daar een goed voorbeeld van. Laat ook de retailer meebetalen aan deze nieuwe stalontwerpen en maak de consument duidelijk waar dit vlees, deze eieren of deze zuivelproducten vandaan komen. Oftewel “meekijklandbouw” in optima forma ook wel Label Boer genoemd op de nieuwe website Boer-en-Co. Dat is pas echt INNOVATIE; de meeropbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan die boeren, die ook meerkosten maken voor betere huisvesting en een beter stalklimaat.  Dus mooiere en betere stallen voor de dieren, maar vooral ook een hogere marge voor de hardwerkende boer en boerin. En daarmee ruimte om te ondernemen voor de veehouderijsector in ons drukke land, vol met meekijkende burgers.

Advertenties

LEI-onderzoekers IN ZICHT, boeren UIT ZICHT

juli 15, 2011 § Een reactie plaatsen

LEI-onderzoekers zijn IN ZICHT en boeren UIT ZICHT en wel met een lijvig rapport van 138 pagina’s. Winkelwaarde 26,75 euro (incl. 6% BTW), Boerenwaarde ?? (excl. veel leesuren). Het ministerie van EL&I is opdrachtgever om te onderzoeken wat er voor nodig is om veehouders ertoe te bewegen om te laten zien hoe zij hun dieren houden. Met zo’n vage vraagstelling is het geen wonder dat LEI-onderzoekers 138 pagina’s nodig hebben om tot hun conclusies te komen! Maar het economisch instituut zelf had zo’n opdracht niet moeten aanvaarden. Meer burgers zullen gaan kijken hoe de veehouder zijn dieren houdt, als de veehouder zelf aanwezig is en betrouwbare toelichting geeft op zijn bedrijf en de volgende schakels in de keten. En meer veehouders zullen inzichtelijk maken hoe zij hun dieren houden, als geinvesteerd wordt in voorlichting aan en professionalisering van veehouders. Jongens, jongens, wat een “wetenschappelijke” conclusies! Waarom is zo’n lijvig rapport als VEE IN ZICHT nodig van ons belastinggeld? Betrokken onderzoekers hadden beter de tijd en energie kunnen stoppen in het vraagstuk van de lage, zeg maar gerust, slechte opbrengstprijzen voor de veehouders. Want zonder profit geen duurzame veehouderij en zonder duurzame veehouderij uberhaupt geen toekomst voor onze veehouders en dus UIT ZICHT!

Actie Ongehoord is moeilijk goed te praten

juli 5, 2011 § Een reactie plaatsen

De nieuwe actiegroep ONGEHOORD is opvallend/onopvallend bezig geweest, om zomaar in de nacht varkensstallen binnen te stappen. Zonder toestemming en zonder bedrijfskleding is dit huisvredebreuk en zelfs een gevaar voor de dier/mensgezondheid. Iedereen met belangstelling voor de varkenshouderij is welkom, maar dan wel via de voordeur en met toestemming van de eigenaar. De media doen er goed aan dit te benadrukken; dus ook het leed wat de varkenshouders aangedaan is, terwijl ze zoveel zorg hebben voor hun eigen dieren! En actiegroep ONGEHOORD doet er goed aan zich bekend te maken en in het openbaar de discussie aan te gaan met betrokken varkenshouders. Wie zitten achter deze actiegroep en waarom zijn deze praktijken toegepast? Wat is de relatie met Varkens in Nood of eventueel met Wakker Dier of juist geen relatie?

Jullie zijn welkom aan de keukentafel en in de stal van dezelfde varkenshouders, die jullie heimelijk bezocht hebben. Onze varkenshouders hebben niets te verbergen en weten heel goed waar ze mee bezig zijn en wat er nog te verbeteren valt. Dus dialoog met en wederzijds respect tussen boer en burgers!

Dierenbescherming proficiat!

juli 5, 2011 § Een reactie plaatsen

Dierenbescherming, proficiat met bijna 10 miljoen dieren onder het Beter Leven kenmerk, maar hoeveel boeren hebben inmiddels een oorkonde van jullie gekregen voor Beter Werken? Het zijn de boeren en boerinnen, die het doen. Zij maken het verschil; zij zijn dagelijks bezig met de zorg voor hun dieren en voeren de verbeterpunten door in de stal en in de wei. Maar zij staan helaas ook onder druk door de publieke opinie en door de financiële situatie. Want zonder Profit geen goede mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en voor aanpassingen in de stal. Voldoende inkomen, voldoende rendement moet de basis zijn voor een gezonde veehouderij en zal extra bijdragen tot het welzijn van de dieren en de boeren. De kritische burger kan via de politiek en via zijn/haar eigen portemonnee hier sturing aangeven. Ruimte voor investeringen en modernisering gaan hand in hand en betekenen automatisch een beter leef- en werkklimaat in de stal. Dierenbescherming mag van mij ook Boerenbescherming gaan heten; bescherm de boeren voor onjuiste, suggestieve berichtgeving in de pers en bescherm diezelfde boeren voor ongewenste bezoekers midden in de nacht. Nogmaals proficiat en succes met deze nieuwe benadering!

Waar ben ik?

Je ziet het archief van juli, 2011 om Boerenlog.

%d bloggers liken dit: