Duurzaamheid mag geen modewoord worden

juni 27, 2011 § Een reactie plaatsen

Te pas en te onpas wordt het woord DUURZAAMHEID gebruikt en als je een ander woord wilt gebruiken pak je de afkorting MVO. maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar we moeten oppassen dat deze termen niet verdwijnen in het luchtledige, dus afgeserveerd worden in de varkenssector. Want het is o zo belangrijk dat er een aantal ketenconcepten tot stand komen met inbreng van een paar NGO’s, die aansluiten bij grote groepen consumenten. De vleesconsumptie staat onder druk en het negatieve imago van de varkenssector doet daar geen goed aan. Stap voor stap moeten we het vertrouwen van de consumenten, maar ook van de NGO’s terugwinnen in de varkenssector. Het begrip DUURZAAMHEID moeten we daarom zo snel mogelijk op een praktische manier invullen, vooral de P van people, met het welzijn van dier en mens voorop. Maar ook met veel minder en gerichter antibiotica-gebruik, zoals ook een aantal dierenartsen benadrukken, om tot een duurzame veehouderij te komen. Duurzame veehouderij is een veehouderij zonder negatieve gevallen en zonder negatieve publiciteit. De varkenssector kan een voorbeeld nemen aan de vleeskalversector: van verguisd naar zeer modern en vooral zeer klant/consumentvriendelijk! Duurzaamheid zit daar inmiddels bij iedereen tussen de oren en straks in de genen.

Advertenties

Imagoverbetering varkenssector is BIG CHALLENGE

juni 27, 2011 § Een reactie plaatsen

Het verbeteren van het imago van de varkenssector is een BIG CHALLENGE in de huidige maatschappij. Wie komt er nog wel eens op een boerenbedrijf en wie komt er nog wel eens in de stal? De jonge generatie heeft helemaal geen weet meer van de agrarische sector en van de huidige veehouderij. Gelukkig lopen er nog wel koeien in de wei en zijn kinderboerderijen heel populair bij gezinnen met jonge kinderen. Maar al onze staldieren zijn eigenlijk verstopt in moderne of minder moderne stallen, met hele goede klimaatbeheersing (ook voor een goede profit). Prima voor het milieu (planet), en vaak ook heel goed voor het welzijn van boer en dier (people). Maar onduidelijk en vooral onzichtbaar voor het grote publiek; we moeten weer naar zgn. “meekijklandbouw”, dus over de schouders van de boer meekijken. Laat de samenleving zien wat er in de stallen gebeurd en luister naar de jonge generatie. Wat zijn hun vragen, wat zijn hun opmerkingen, hoe kritisch ook, en nodig ze uit aan de keukentafel en in de stal. Niet alleen tijdens Open Dagen en tijdens het Weekend van het Varken, maar doorlopend ,als boer in een actieve rol, in de eigen buurt en in de eigen gemeente. Dat is onze BIGGEST CHALLENGE, maar wel goed voor onze license to produce en voor onze eigen passie en plezier op het boerenbedrijf!

Ketengestuurd zonder kettingen

juni 27, 2011 § Een reactie plaatsen

Op de website dialoogmegastallen.nl worden 4 toekomstbeelden voor de veehouderij geschetst. Een van de scenario’s, die ons als evenwichtig overkomt is de zgn. KETENGESTUURDE veehouderij. Hierbij bepalen maatschappij en consument de randvoorwaarden voor dierlijke productie. En zij committeren zich aan de meerkosten daarvan! Te mooi om waar te wezen, want wie bepaald de wensen van maatschappij en consument? Wie bepaalt de vorm en de lengte van de ketens? Ja, dat laat zich snel raden; de retail wordt nog meer de ketenregisseur met een nog scherpere inkoop van vlees, melk en eieren. De kettingen voor de veehouders hangen al klaar als deze aanpak eenzijdig doorgevoerd wordt door de retail, terwijl de zeugen al los lopen en de koeien in de wei. De samenwerking tussen betrokken partijen moet samen met de veehouders geschieden, dus samen het concept invullen en daarbij een eerlijke margeverdeling tussen de verschillende schakels in de keten. De kettingen kunnen daarmee in de kast blijven hangen of nog beter met de oud-ijzerhandelaar meegeven!

Waar ben ik?

Je ziet het archief van juni, 2011 om Boerenlog.

%d bloggers liken dit: